Význam vzduchotesnosti pri stavbe pasívneho domu

Vzduchotesnosť je základným aspektom stavby pasivhausov . Tento tesniaci faktor umožňuje budovám kontrolovanú výmenu vzduchu alebo prechod medzi vnútornými a vonkajšími priestormi. Týmto spôsobom sa energia lepšie využíva a príjemné prostredie sa dlhodobo dosahuje z nízkej spotreby energie.


Skutočnosť, že priestory majú vysoký stupeň tesnosti, podporuje nekontrolované a zbytočné odstraňovanie prienikov vzduchu. Vďaka tejto charakteristike budov je možné dosiahnuť väčšie úspory energie a získať kvalitný vzduch vo vnútri budov.

Aby sa v tomto zmysle dosiahla vodotesnosť, v pasívnych priestoroch alebo obydliach sa musí overiť, či sú spoje rôznych častí, ktoré tvoria jeho štruktúru, dostatočne utesnené. V tomto prípade je potrebné venovať pozornosť rohom, spojom, spojom so stenou a stropmi. Zvážte tiež inštaláciu okien, otvorov pre zásuvky a dverí.

Je tiež potrebné klásť dôraz na nezakryté otvory; neželaná voda by sa cez ne mohla dostať do budov. To okrem toho môže vytvárať vzhľad vlhkosti, plesní, húb alebo akéhokoľvek iného mikroorganizmu, ktorý ovplyvňuje kvalitu stavby.

Minimalizujte prítomnosť tepelných mostov
Rovnako je nevyhnutné minimalizovať prítomnosť tepelných mostov , ktoré podporujú tepelné straty. Ďalším zásadným aspektom je správne umiestnenie okien a dverí, ktoré musia byť prednostne dvojité alebo trojité. Táto funkcia pomáha udržiavať teplo vonku, keď sú teploty vysoké, a odrážať ho vnútri, keď sú teploty nízke.

Na druhej strane pri navrhovaní projektu musia byť uprednostnené tie obalové body, ktoré môžu narušiť hermetickosť budovy , vrátane rámov okien a dverí , ako aj tých potrubí, ktoré majú výstupy, ako sú komíny .

Dôležitosť výberu stavebných materiálov
Ďalším aspektom, ktorý je potrebné posúdiť od samotného konceptu stavebného projektu domov z blokov a pasívnych domov, je výber stavebných materiálov . Existuje niekoľko alternatív, ktoré vynikajú vzduchotesnosťou. V tomto prípade existujú betónové, sadrové a špeciálne tesniace pásky. Prvé dva sa používajú na zdokonalenie obkladu stien a stropov; Na druhej strane je posledná možnosť veľmi užitočná, keď je potrebné nainštalovať prvok do plášťa budovy.

Vzduchové bariéry sú súčasťou nástrojov, ktoré riadia tok prúdov v pasívnych budovách. Slúžia na ochranu fasád, podláh a striech budov. Preto sú účinnou možnosťou, ktorú môžete použiť vo vnútri aj mimo domov, aby ste zabránili nechceným pohybom vzduchu.

Skontrolujte úrovne tesnosti
Vzduchotesnosť pri stavbe pasivhausu je aspektom životne dôležitého . Preto je počas stavebného procesu potrebné vykonať niekoľko testov alebo kontrol, aby sa overilo, či priestory zodpovedajú úrovniam tesnosti stanoveným pre tento typ bývania. To je prípad Blower Door testu , infračervenej termografie a anemometra.

Stručne povedané, berúc do úvahy vzduchotesnosť počas projektovania a rôzne fázy výstavby budov, energiu je možné v priestoroch efektívne využiť. To umožňuje vnútornú dodávku vzduchu vynikajúcej kvality. Na druhej strane sa dosiahne značná úspora energie.