Regálový svet

S využitím regálov sa stretneme na mnohých miestach. Uplatnenie nájdu ako v obchodoch, v skladoch a priemyselných halách, dielňach a v ďalších najrôznejších skladových priestoroch.

V obchode sú regály výkladnou skriňou vašej firmy. Sú teda dôležité nielen pre samotné rozmiestnenie a uloženie predávaného tovaru, ale aj pre jeho vystavenie a samotnú prezentáciu zákazníkom.

Práve rozmiestnenie tovaru v regáli určuje, ktorý tovar bude viac na očiach a ktorý menej.

Prezentácia tovar predáva, a preto hrá tak zásadnú úlohu. Vďaka jeho rozmiestneniu v regáloch si teda predajca sám určuje, ako svoj tovar bude prezentovať a ponúkať. Zákazníka vždy viac poteší a zaujme prehľadne, čisto a systematicky vystavený tovar. Zákazník sa tak lepšie v ponúkanom tovare orientuje.

Predajca tiež využíva výškové rozmiestnenie tovaru v regáloch v súvislosti s predajnou stratégiou.

V knižniciach a kníhkupectvách je veľmi dobre vidieť, aká dôležitá je orientácia a usporiadanie.

Tam má každá kniha svoje presne určené miesto.

V skladoch je zasa prioritou maximálne využitie skladovacích priestorov, efektívnosť, prehľadnosť aj ľahká dostupnosť uskladneného tovaru. Práve v sklade sa najlepšie uplatní možnosť stohovania tovaru.

Aj tam teda hrá využitie regálov významnú a zásadnú úlohu.

Práve v sklade je dôležité, aby mal každý materiál, výrobok alebo tovar svoje presné umiestnenie a pozíciu.

Prehľadnosť skladu potom umožňuje efektívnejšiu prácu. Keď vieme koľko a kde čoho máme, vieme tiež, čo sa spotrebovalo, použilo, alebo predalo a čo je potrebné naopak objednať.

Aj v domácnostiach nájdu samozrejme regály svoje využitie. Pre mužov je to neoceniteľné v dielni či garáži, pretože regály  im umožnia mať prehľadne usporiadané všetko náradie a mať tak všetko po ruke, či nájsť dané náradie práve vtedy, keď to potrebujú.

V pivnici potom aj na zaváraniny a nakladané ovocie, či len pre uskladnenie potrebného.

Ak máte doma svoju kanceláriu, tzv. home Office, regál bude jasnou voľbou pre šanóny a najrôznejšie dosky, ktoré k práci potrebujete.