Čo je to energetický audit: spoznajte jeho výhody

Energetický audit je dôležitý pre rôzne firmy. Energetický audit skúma spotrebu energie vo firmách a budovách. Cieľom je identifikovať energetické toky a potenciály na zvýšenie energetickej účinnosti.

Energetický audit je efektívny spôsob ako šetriť energie aj pre menšie firmy.

Európska norma poskytuje prehľad na trhu s energetickými službami. Definuje: všeobecné požiadavky na budovy, procesy, dopravu, kompetencie energetických audítorov. Energetický audit musí pokrývať najmenej 90 percent celkovej spotreby energie. Ciele a očakávania spojené s konzultáciou, kritériá opatrení energetickej účinnosti a požiadavky na údaje, ktoré sa majú zhromaždiť pred začiatkom auditu, sa musia vopred dohodnúť. Samotný audit sa musí opakovať každé štyri roky a pozostáva z:

  • Zhromažďovanie údajov, napríklad o spotrebe energie, o predchádzajúcich auditoch v oblasti energie, účinnosti a taríf.
  • Obhliadka objektu s cieľom vyhodnotiť využitie energie a identifikovať oblasti a procesy, kde sú potrebné ďalšie údaje.
  • Analýza energetických tokov a energetickej bilancie. Na tomto základe audítor určí prístupy k zlepšeniu.
  • Vytvorenie správy: súhrn, všeobecné informácie, dokumentácia, príležitosti na zlepšenie vrátane amortizácie.

Moderné technológie

Praktické bývanie s domácou automatizáciou

robiť z vlastného domu inteligentný dom je niečo výnimočné. Nikde inde nie je možné inteligentné prepojenie zariadení tak optimálne prispôsobiť vašim potrebám. Ale aj s domácou automatizáciou môžete začať v malom a rozširovať sa vlastným tempom . Najmä vybudovanie vlastného nového inteligentného domu vám dáva výhody, ktoré iným spôsobom nezískate .Prispôsobte svoj dom svojim potrebám […]

čítaj viac...
Moderné technológie

Základy fotovoltiky

čo je fotovoltika? Fotovoltaika znamená premenu slnečnej energie (grécky phos: svetlo) na elektrickú energiu (-voltaic: odvodené od jednotky elektrického napätia, voltu, ktorá bola pomenovaná po fyzikovi Alessandrovi Voltovi). Miera rastu je stabilná, v neposlednom rade vďaka vládnym dotáciám. Ziskovosť fotovoltického systému (FV systému) závisí okrem iného aj od jeho veľkosti. Ako funguje fotovoltika? Solárne články […]

čítaj viac...
Moderné technológie

Sprievodca inteligentnou domácnosťou

Domy sú čoraz inteligentnejšie. S rýchlym nárastom technológie domácej automatizácie spotrebitelia začleňujú do svojich domovov zariadenia a systémy pre inteligentné domácnosti. Automatizačná technológia sa v posledných rokoch výrazne rozvinula so zavedením digitálnych hlasových asistentov, inteligentných zámkov a mnohých ďalších systémov a zariadení. V tomto sprievodcovi technológiou inteligentných domácností preskúmame vzostup technológie, zariadenia, riziká a mnoho ďalších tém. […]

čítaj viac...
%d blogerom sa páči toto: