O rizikovom kapitále

Rizikový kapitál je druh financovania , ktorý rieši potreby financovania podnikateľských spoločností, ktoré z dôvodu veľkosti, majetku a štádia rozvoja nemôžu hľadať kapitál prosdtredníctvom tradičných zdrojov, ako sú burzy a banky. Investície rizikového kapitálu sa spravidla realizujú ako hotovosť výmenou za akcie a aktívnou úlohou v investovanej spoločnosti.

Rizikový kapitál sa odlišuje od tradičných zdrojov financovania zvyčajne:

Zameriava sa na mladé spoločnosti s vysokým rastom

Investuje skôr vlastné imanie ako dlh

Vyberá si vyššie riziká výmenou za potenciálne vyššie výnosy

Má dlhší investičný horizont ako tradičné financovanie

Aktívne monitoruje portfóliové spoločnosti prostredníctvom účasti na predstavenstve, strategického marketingu, riadenia a kapitálovej štruktúry

Úspešný dlhodobý rast pre väčšinu podnikov závisí od dostupnosti vlastného kapitálu. Veritelia si zvyčajne vyžadujú istý akciový vankúš alebo zabezpečenie (kolaterál) skôr, než požičiavajú malému podniku. Nedostatok vlastného kapitálu obmedzuje dlhové financovanie pre podniky. Dlhové financovanie okrem toho vyžaduje schopnosť splácať dlh prostredníctvom bežných úrokových platieb. Tieto prostriedky potom nie sú k dispozícii na rast podnikania.

 

Pochopenie rizikového kapitálu

Rizikový kapitál pre nové a rozvíjajúce sa podniky zvyčajne pochádza od fyzických osôb a firiem rizikového kapitálu. Títo investori zvyčajne poskytujú kapitál  mladým, súkromným spoločnostiam s potenciálom rýchleho rastu. Tento typ investovania nesie vo svojej podstate vysoký stupeň rizika.

Rizikový kapitál je tiež skôr aktívnou, než pasívnou formou financovania. Títo investori sa snažia okrem kapitálu pridať hodnotu aj spoločnostiam, do ktorých investujú, a snažia sa im pomôcť rásť a dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií. To si vyžaduje aktívnu účasť;